Ryhmätyö / aloitus

1. Jakautukaa maksimissaan 4 hengen ryhmiin.
 
2. Keksikää ryhmällenne nimi.
 
3. Miettikää ryhmälle aihe josta teette harjoitustyön. Laatikaa sovelluksesta lyhyt kuvat (max A4), jossa on kerrottu mitä ominaisuuksia sovellus tulee sisältämään. Palauttakaa kuvaus opettajalle.
 
4. Suunnitelkaa tietokantataulut, joita tulette sovelluksessa tarvitsemaan. Esitelkää suunnitelma opettajalle ennen taulujen toteuttamista.
 
5. Suunnitelkaa php-sivut, joita sovelluksessa tulee olemaan kontrollerin lisäksi. Jokaiselle sivulle täytyy sopia nimi.
 
6. Tehkää työnjako: kuka toteuttaa minkäkin php-sivun.