Web-ohjelmointi / käsitteet

Selitä omin sanoin mitä seuraavat tarkoittavat. Palauta vastauksesi Hooverin palautuskansioon.

Älä käytä webbiä apuna!

1. HTTP-pyyntö

2. HTTP-vastaus

3. HTTP-pyynnön parametri

4. Get-parametri

5. Post-parametri

6. Istunto (sessio)

7. Tietokanta

8. Tietokantataulu

9. Kontrolleri