Tietoturva

Tietoturva, tehtävät 1

Vastaa seuraaviin kysymyksiin.

  1. Mitä tarkoittaa tietoturva?
  2. Mitä tarkoittaa tietosuoja?
  3. Miten edelliset käsitteet eroavat / miten ne liittyvät toisiinsa?
  4. Miten otat omassa työskentelyssäsi huomioon tietoturvan?