PHP harjoitustyö

Esitelkää työstänne ainakin seuraavat asiat:

- Tietokannan rakenne: mitä tauluja kannassa on, mihin niitä käytetään, mitä sarakkeita tauluissa
- Kontrollerin rakenne ja toimintoperiaate
- PHP-tiedostot: mitä tiedostoja, mihin mitäkin käytetään
- Mahdolliset haasteellisiksi osoittautuneet kohdat: mikä oli ongelma, miten saitte korjattua vai saitteko?

Palauttaa työ siten, että palautus sisältää koko projektikansion pakattuna. Palautuksesta tulee myös käydä ilmi lopullinen toteutunut työnjako ryhmän jäsenten kesken.