Muotoileminen

HTML ja tekstin muotoileminen

HTML määrittelee useita elementtejä tekstin muotoiluun kuten vahvistettu tai kursiivi teksti.

Alla on esimerkkejä joita voidaan kokeilla.


Esimerkkejä

Text formatting
Esimerkki havainnollistaa kuinka tekstiä voidaan muotoilla HTML:ssä.

Preformatted text
Esimerkki havainnollistaa kuinka rivinvaihtoja ja välilyöntejä voidaan kontrolloida <pre>-tagilla.

"Computer output" tags
Esimerkki havainnollistaa kuinka erilaiset "tietokonetuloste"-tagit näytetään.

Address
Esimerkki havainnollistaa kuinka osoite tulee kirjoittaa HTML-dokumenttiin.

Abbreviations and acronyms
Esimerkki havainnollistaa lyhenteiden ja termien esittämistä.

Text direction
Esimerkki havainnollistaa tekstin suunnan määrittämistä.

Quotations
Esimerkki havainnollistaa lainausten käsittelyä.

Deleted and inserted text
Esimerkki havainnollistaa dokumentin sisältöön tehtyjen muutosten merkitsemistä.


Kuinka nähdään HTML-sivun lähdekoodi

Olet luultavasti nähnyt joskus hienon Web-sivun ja miettinyt "Loistavaa! Kuinka tämä on tehty?"

Vastaus kysymykseen löytyy tarkastelemalla sivun HTML-lähdekoodia. Tämä saadaan näkyviin valitsemalla selaimen View (Näytä) -valikosta valinta Source tai Page Source. Tällöin HTML-lähdekoodi avautuu omaan erilliseen ikkunaan.


Tekstinmuotoilutagit

Tagi Kuvaus
<b> Määrittää vahvistetun eli lihavoidun (bold) tekstin.
<big> Määrittää suuremman tekstin.
<em> Määrittää korostetun tekstin.
<i> Määrittää kursiivin (italic) tekstin.
<small> Määrittää pienemmän tekstin.
<strong> Määrittää vahvistetun (strong) tekstin.
<sub> Määrittää madalletun, eli alaviitetekstin. (subscripted)
<sup> Määrittää korotetun eli yläviitetekstin. (superscripted)
<ins> Määrittää lisätyn (inserted) tekstin.
<del> Määrittää poistetun (deleted) tekstin.
<s> Ei tuettu (deprecated). Käytä tämän sijaan <del>-tagia.
<strike> Ei tuettu (deprecated). Käytä tämän sijaan<del>-tagia.
<u> Ei tuettu (deprecated). Käytä tämän sijaan CSS-tyylejä.

"Computer Output"-tagit

Tagi Kuvaus
<code> Määrittää lähdekoodinmuotoilulla näytettävän tekstin.
<kbd> Määrittää näppäimistö (keyboard) tekstin. 
<samp> Määrittää tekstin olevan esimerkkikoodia (sample code).
<tt> Määrittää kirjoituskone (teletype) tekstin.
<var> Määrittää muuttujan (variable).
<pre> Määrittää esimuotoillun (preformatted) tekstin.
<listing> Ei tuettu (deprecated). Käytä tämän sijaan <pre>-tagia.
<plaintext> Ei tuettu (deprecated). Käytä tämän sijaan <pre>-tagia.
<xmp> Ei tuettu (deprecated). Käytä tämän sijaan <pre>-tagia.

Lainaus- ja määrittelytagit

Tag Description
<abbr> Määrittää lyhenteen (abbreviation).
<acronym> Määrittää akronyymin (acronym).
<address> Määrittää osoitteen (address).
<bdo> Määrittää tekstin suunnan.
<blockquote> Määrittää pitkän lainauksen.
<q> Määrittää lyhyen lainauksen.
<cite> Määrittää sitaatin (citation).
<dfn> Määrittää termin määrittelyn (definition term)


 

AttachmentSize
04muotoiluharjoitus.doc22 KB