Entiteetit

HTML entiteetit (entities)


Eräillä merkeillä, kuten "<"-merkki, on erikoismerkitys HTML:ssä. Tämän takia näitä merkkejä ei voida käyttää normaalisti tekstissä.

"<"-merkin esittämiseen tekstissä on käytettävä entiteettiä.


Merkkientiteetit (Character Entities)

Entiteetillä on aina kolme osaa:
- entiteetti alkaa "&"-merkillä
- tämän jälkeen tulee entiteetin nimi tai "#"-merkki
- lopuksi tulee puolipiste ";"

"<"-merkin esittäminen onnistuu kirjoittamalla entiteetti &#60; tai &lt;.

Nimen käyttäminen entiteetissä numeron sijaan helpottaa entiteettien muistamista. Haittapuolena on se, että kaikki selaimet eivät tue uusimpia entiteettien nimiä. Sen sijaan entiteettinumeroita tukevat lähes kaikki selaimet.

Huomaa että entiteettien nimet ovat kirjainkoosta riippuvaisia (case sensitive). 

Tämän esimerkin kautta voit kokeilla entiteettejä : Character Entities IE only


Välilyöntientiteetti (Non-breaking Space)

Yleisimmin käytetty entiteetti HTML:ssä on välilyönti: &nbsp;

HTML poistaa normaalit ylimääräiset välilyönnit lopputuloksena näytettävästä sivusta. Jos dokumenttiin kirjoitetaan 10 välilyöntiä, poistaa HTML niistä 9. Jos halutaan lisätä välilyöntejä joita HTML ei pysty poistamaan, tulee käyttää   entiteettiä.


Yleisimmät entiteetit :

Tulost Kuvaus Entiteetin nimi Entiteetin numero
  välilyönti (non-breaking space) &nbsp; &#160;
< pienempi kuin (less than) &lt; &#60;
> suurempi kuin (greater than) &gt; &#62;
& et-merkki (ambersand) &amp; &#38;
" lainausmerkki (quotation) &quot; &#34;
' heittomerkki (apotstrophe) &apos; (ei toimi IE selaimella) &#39;

Muita yleisesti käytettyjä entiteettejä:

Tulos Kuvaus Entiteetin nimi Entiteetin numero
¢ sentti (cent) &cent; &#162;
£ punta (pound) &pound; &#163;
¥ jeni (yen) &yen; &#165;
§ pykälä (section) &sect; &#167;
© copyright &copy; &#169;
® registered trademark &reg; &#174;
× kertomerkki (multiplication) &times; &#215;
÷ jakomerkki (division) &divide; &#247;

Täydellisen luettelo HTML-entiteeteistä löytyy sivulta HTML Entities Reference.


 
AttachmentSize
05entiteettiharjoitus.doc26 KB