Linkit

HTML Linkit


HTML käyttää hyperlinkkejä liittämään sivun toiseen Web-sivuun.


Esimerkkejä

Create hyperlinks
Esimerkki havainnollistaa HTML-linkkien luomista.

An image as a link
Esimerkki havainnollistaa kuvan käyttämistä linkkinä.

(lisää esimerkkejä sivun alalaidassa)


Linkki-tagi ja Href-attribuutti

HTML käyttää <a> (anchor) -tagia luomaan linkin toiseen dokumenttiin.

Linkki voi osoittaa mihin tahansa Webissä sijaitsevaan resurssiin: HTML-sivuun, kuvaan, äänitiedostoon, elokuvaan, jne.

Linkin luomisen syntaksi (kirjoitusmuoto) : 

<a href="url">Näytettävä teksti</a>

<a>-tagia käytetään luomaan linkki määrätystä kohdasta. Href-attribuutti kertoo linkin kohteen ja elementin sisältö toimii hyperlinkkitekstinä.

Seuraava elementti määritää linkin W3Schools-sivustolle:

<a href="http://www.w3schools.com/">Vieraile W3Schools-sivustolla!</a>

Edellinen elementti näyttää selaimessa seuraavalta:

Vieraile W3Schools-sivustolla!


Target-attribuutti

Target-attribuutilla voidaan määritellä minne linkitetty dokumentti avataan.

Seuraava elementti avaa linkitetyn dokumentin uudessa selainikkunassa:

<a href="http://www.w3schools.com/"  target="_blank">Vieraile W3Schools-sivustolla!</a>

 


Linkki-tagi ja id-attribuutti

id-attribuuttia käytetään luomaan nimetty ankkuri. Kun käytetään id-attribuuttia, voidaan luoda linkki jolla päästään suoraan tiettyyn kohtaan Web-sivua.

Alla on nimetyn ankkurin syntaksi :

<a id="nimike">Näytettävä teksti</a>

id-attribuutin arvona voi olla mitä tahansa.

Seuraava elementti luo nimetyn ankkurin:

<a id="vinkkeja">Hyödyllisiä vinkkejä</a>

Nimetty ankkuri ei näy selaimessa mitenkään muusta tekstistä erottuvana.

Edelliseen nimettyyn "vinkkeja" ankkuriin voidaan luoda linkki lisäämällä url:n perään "#"-merkki ja ankkurin nimi:

<a href="http://www.w3schools.com/html_linkit.htm#vinkkeja">Siirry vinkkeihin.</a>

Samalla sivulla olevaan nimettyyn ankkuriin osoittava linkki luodaan seuraavasti: 

<a href="#vinkkeja">Siirry vinkkeihin.</a>

 


Huomioita ja vinkkejä

Lisää aina kauttamerkki hakemistopolun nimen loppuun. Jos käytät seuraavaa muotoa olevaa URLia: href="http://www.w3schools.com/html", generoituu linkistä kaksi HTTP-kyselyä palvelimelle koska palvelin lisää kauttamerkin osoitteen loppuun ja vaatii selainta lähettämään uuden seuraavaan muotoa olevan pyynnön:href="http://www.w3schools.com/html/".

Nimettyjä ankkureita käytetään usein sisällysluettelossa suuren dokumentin alussa. Dokumentin jokaisesta kappaleesta tehdään nimetty ankkuri ja linkit näihin sijoitetaan dokumentin alkuun.

Jos selain ei löydä pyydettyä nimettyä ankkuria se siirtyy sivun alkuun. Tilanteesta ei aiheudu virheilmoitusta. 


Lisää esimerkkejä

Open a link in a new browser window
Linkitetyn sivun avaaminen uuteen ikkunaan.

Link to a location on the same page
Linkki joka osoittaa saman sivun toiseen kohtaan.

Break out of a frame
Kehyksestä "ulosmurtautuminen".

Create a mailto link
mailto-linkin luominen.

Create a mailto link 2
Monimutkaisemman mailto-linkin luominen.


Linkki-tagit

Tagi Kuvaus
<a> Määrittää linkin (ankkurin).

 


 

AttachmentSize
06linkkiharjoitus.doc11.5 KB