Kehykset

HTML kehykset


Kehyksillä voidaan näyttää useampia kuin yksi Web-sivu samassa selainikkunassa.


Esimerkkejä

Vertical frameset
Vertikaalisen kehysjoukon luominen kolmesta eri dokumentista.

Horizontal frameset
HOrisontaalisen kehysjoukon luominen kolmesta eri dokumentista.

(lisää esimerkkejä sivun alalaidassa)


Kehykset

Kehyksillä voidaan näyttää useampia kuin yksi Web-sivu samassa selainikkunassa. Tällöin jokainen dokumentti on omassa kehyksessään. Jokainen kehys on riippumaton toisista kehyksistä.

Kehysten käytön haittoja ovat seuraavat :

  • Sivujen kehittäjän täytyy hallinnoida useampaa kuin yhtä dokumenttia.
  • Koko sivun tulostaminen on vaikeaa.
  • Hakukoneen eivät löydä kovin hyvin kehyksissä olevaa materiaalia.
  • Kehykset käyttäytyvät huonosti kun selainikkunan kokoa muutetaan.
  • Kehykset rikkovat Webin periaatetta "yksi sivu on yksi HTML-dokumentti" vastaan.

Frameset-tagi

  • <frameset>-tagi määrittää kuin ikkuna jaetaan kehyksiin.
  • Jokainen kehysjoukko (frameset) määrittää joukon rivejä tai sarakkeita.
  • Rivien/sarakkeiden arvot ilmaisevat kuinka paljon näyttöalaa kukin rivi/sarake varaa.

Frame-tagi

  • <frame>-tagi määrittää mikä HTML-dokumentti sijoitetaan kuhunkin kehykseen.

Alla oleva esimerkki sisältää kaksi sarakkeisen kehysjoukon. Ensimmäinen sarake varaa 25% selainikkunan leveydestä. Toinen sarake varaa loput 75%. HTML-dokumentti "frame_a.htm" näytetään ensimmäisessä kehyksessä. Toisessa kehyksessä näytetään dokumentti "frame_b.htm".

<frameset cols="25%,75%">     
<frame src="frame_a.htm">   
<frame src="frame_b.htm">
</frameset>

Huomaa: Frameset-tagin sarakeleveys voidaan asettaa myös pikseleissä (cols="200,500"). Suositeltavampaa on kuitenkin aina käyttää prosentteja, koska tällöin sivun ulkoasu toimii paremmin selainikkunan koosta riippumatta. Yksi sarakkeista voidaan myös asettaa käyttämään kaikki jäljellä oleva tila (cols="25%,*").


Huomioita ja vinkkejä

Jos kehyksellä on näkyvät reunukset voi käyttäjä muuttaa kehyksen kokoa reunuksesta vetämällä. Tämä voidaan estää käyttämällä frame-tagissa attribuuttia noresize="noresize".

Lisää <noframes>-tagi niitä selaimia varten jotka eivät tue kehyksiä.

Tärkeää: Et voi käyttää <body></body> tageja yhdessä <frameset></frameset> tagien kanssa! Kuitenkin jos käytätä <noframes>-tagia tekstisisällöllä kehyksiä tukemattomia selaimia varten, on tekstisisältö laitettava <body></body> tagien sisään! Tästä on esimerkki alla.


Lisää esimerkkejä

How to use the <noframes> tag
<noframes>-tagin käyttö

Mixed frameset
Kehysjoukko kolmella dokumentilla

Frameset with noresize="noresize"
noresize-attribuutin käyttö

Navigation frame
Navigointikehyksen käyttäminen. Navigointikehys sisältää linkkejä jotka avataan toisessa kehyksessä.

Inline frame
HTML-sivun sisällä olevan inline-kehyksen käyttö

Jump to a specified section within a frame
Linkki kehyksestä haluttuun kohtaan toisessa kehyksessä näkyvää sivua.

Jump to a specified section with frame navigation
Linkki navigaatiokehyksestä haluttuun kohtaan toisessa kehyksessä näkyvää sivua.


Kehystagit

Tagi Kuvaus
<frameset> Määrittää kehysjoukon
<frame> Määrittää kehyksen
<noframes> Määrittää kehyksettömän osan kehyksiä tukemattomia selaimia varten
<iframe> Määrittää inline-kehyksen 

AttachmentSize
07kehysharjoitus.doc30.5 KB