Luettelot

HTML Luettelot


HTML tukee järjestettyjä, järjestämättömiä ja
määrittelyluetteloita.


Esimerkkejä


An unordered list


Järjestämätön luettelo.


An ordered list


Järjestetty luettelo.

(lisää esimerkkejä sivun alalaidassa)


Järjestämätön luettelo

Järjestämätön luettelon on "ranskalaisin viivoin" tms. tehty luettelo.

Järjestämätön luettelo aloitetaan <ul>-tagilla. Jokainen luettelon kohta
aloitetaan <li>-tagilla.

<ul>
<li>Coffee</li>
<li>Milk</li>
</ul>

Edellinen näyttää selaimessa tältä:

  • Coffee
  • Milk

Luettelon jokaisen kohdan sisään voidaan sijoittaa kappaleita, rivinvaihtoja,
kuvia linkkejä, toisia luetteloita jne.


Järjestetty luettelo

Järjestetyn luettelon kohdat on numeroitu.

Järjestetty luettelo aloitetaan <ol>-tagilla. Luettelon jokainen kohta
aloitetaan <li>-tagilla.

<ol>
<li>Coffee</li>
<li>Milk</li>
</ol>

Edellinen näyttää selaimessa tältä:

  1. Coffee
  2. Milk

Luettelon jokaisen kohdan sisään voidaan sijoittaa kappaleita, rivinvaihtoja,
kuvia linkkejä, toisia luetteloita jne.


Määrittelyluettelo

Määrittelyluettelo ei ole joukko luettelon kohtia. Määrittelyluettelo
on luettelo termeistä ja niiden selityksistä.

Määrittelyluettelo aloitetaan <dl> tagilla. Jokainen määriteltävä termi
aloitetaan <dt>-tagilla. Jokainen määritelmä aloitetaan <dd>-tagilla.

<dl>
<dt>Coffee</dt>
<dd>Black hot drink</dd>
<dt>Milk</dt>
<dd>White cold drink</dd>
</dl>

Edellinen näyttää selaimessa tältä:

 

Coffee
Black hot drink
Milk
White cold drink

Määrittelyluetteloon (<dd>-tagin sisään ) voidaan sijoittaa kappaleita,
rivinvaihtoja, kuvia linkkejä, toisia luetteloita jne.


Lisää esimerkkejä


Different types of ordered lists


Erityyppisiä järjestettyjä luetteloita.


Different types of unordered Lists


Erityyppisiä järjestämättömiä luetteloita.


Nested list


Sisäkkäiset luettelot.


Nested list 2


Monimutkaisempi esimerkki sisäkkäisistä luetteloista.


Definition list


Määrittelyluettelo.


Luettelotagit

Tagi Kuvaus
<ol> Määrittää järjestetyn luettelon
<ul> Määrittää järjestämättömän luettelon
<li> Määrittää luettelon kohdan
<dl> Määrittää määrittelyluettelon
<dt> Määrittää määriteltävän termin
<dd> Määrittää termin kuvauksen
<dir> Ei tuettu (deprecated). Käytä tämän sijaan
<ul>-tagia.
<menu> Ei tuettu (deprecated). Käytä tämän sijaan
<ul>-tagia. 


 

 

AttachmentSize
09luetteloharjoitus.doc99 KB