Tausta

HTML tausta


Hyvä tausta voi saada sivuston näyttämään todella hyvältä.


Esimerkkejä

Good background and text color
Helppolukuisen tausta- & tekstiväriyhdistelmän käyttö.

Bad background and text color
Vaikealukuisen tausta- & tekstiväriyhdistelmän käyttö.

(lisää esimerkkejä sivun alalaidassa)


Taustat

<body>-tagilla on kaksi attribuuttia, joilla voidaan määritää sivun tausta. Tausta voi olla joko taustaväri tai -kuva.

Bgcolor

Bgcolor-attribuutti määrittää HTML-sivulla käytettävän taustavärin. Attribuutin arvo voi olla heksadesimaalinumero, RGB-arvo tai värin nimi.

<body bgcolor="#000000">  
<body bgcolor="rgb(0,0,0)">
<body bgcolor="black">

Kaikki ylläolevat rivit asettavat taustavärin mustaksi.

Background

Background-attribuutti määrittää HTML-sivulla käytettävän taustakuvan. Attribuutin arvo on kuvaan osoittava URL. Jos kuva on pienempi kuin selainikkuna, toistuu kuva automaattisesti selainikkunan taustan kokonaan täyttäen.

<body background="clouds.gif">  
<body background="http://www.w3schools.com/clouds.gif">

URL voi olla suhteellinen (relatiivinen, ensimmäinen rivi yllä) tai absoluuttinen (toinen yo riveistä).

Huomaa: Jos haluat käyttä taustakuvaa huomioi seuraavat:

  • Lisääkö taustakuvan käyttö sivun latautumisaikaa liiaksi?
  • Näyttääkö taustakuva hyvältä yhdessä muiden sivulla olevien kuvien kanssa?
  • Näyttääkö taustakuva hyvältä sivun tekstivärin kanssa?
  • Näyttääkö taustakuva hyvältä toistettuna?
  • Viekä taustakuvan liikaa huomioita tekstiltä?

Huomioita ja vinkkejä

<body>-tagin bgcolor- ja text-attribuutit eivät ole tuettuja HTML viimeisimmissä versioissa (HTML 4 and XHTML). World Wide Web Consortium (W3C) on poistanut nämä tagit suositeltujen joukosta.

Edellisten tagien sijaan tulisi käyttää tyylitiedostoja (CSS).


Lisää esimerkkejä

Good background image
Helppolukuinen taustakuva ja tekstin väri -yhdistelmä. 

Good background image 2
Toinen helppolukuinen taustakuva ja tekstin väri -yhdistelmä. 

Bad background image
Vaikealukuinen taustakuva ja tekstin väri -yhdistelmä. 


 

 

AttachmentSize
12taustaharjoituksia.doc99.5 KB