XHTML syntaksi

XHTMLn syntaksi


XHTML kirjoittaminen vaatii "puhdasta" HTML syntaksia.


XHTML:n syntaksisääntöjä:

 • Attribuuttien nimet tulee kirjoitta pienin kirjaimin
 • Attribuuttien arvot tulee olla lainausmerkeissä
 • Attribuuttien minimointi on kiellettyä
 • Attribuutti id korvaa attribuutin name
 • XHTML DTD määrittää pakolliset elementit

Attribuuttien nimet tulee olla pienin kirjaimin

Väärin:

<table WIDTH="100%">

Oikein:

<table width="100%">

 


Attribuuttien arvot tulee olla lainausmerkeissä

Väärin:

<table width=100%>

Oikein:

<table width="100%">

 


Attribuuttien minimointi on kiellettyä

Väärin:

<input checked> 
<input readonly> 
<input disabled> 
<option selected> 
<frame noresize>

Oikein:

<input checked="checked" /> 
<input readonly="readonly" /> 
<input disabled="disabled" /> 
<option selected="selected" /> 
<frame noresize="noresize" />

Seuraavassa on lista HTML:n minimoiduista attribuuteista ja näiden oikeasti XHTML syntaksista.

HTML XHTML 
compact compact="compact"
checked checked="checked"
declare declare="declare"
readonly readonly="readonly"
disabled disabled="disabled"
selected selected="selected"
defer defer="defer"
ismap ismap="ismap"
nohref nohref="nohref"
noshade noshade="noshade"
nowrap nowrap="nowrap"
multiple multiple="multiple"
noresize noresize="noresize"

 


Attribuutti id korvaa attribuutin nimi

HTML 4.01 määrittää nimi attribuutin elementeille a, applet, frame, iframe, img ja map. XHTML ei tue name-attribuuttia. Tämän sijaan tulee käyttää id-attribuuttia.

Väärin:

<img src="picture.gif" name="picture1" />

Oikein:

<img src="picture.gif" id="picture1" />

Huomaa: Jotta sivut toimivat oikein myös vanhoilla selaimilla, tulee käyttää sekä id- että name-attribuutteja ja antaa molemmille samat arvot:

<img src="picture.gif" id="picture1" name="picture1" />

TÄRKEÄ yhteensopivuushuomio:

Jotta XHTML on yhteensopiva nykyisten selainten kanssa, tulee ennen "/"-merkkiä jättää välilyönti.


Lang-attribuutti

Attribuutti lang on käytettävissä miltei mille tahansa XHTML-elementille. Se määrittää elementin sisällössä käytetyn kielen.

Jos käytetään lang-attribuuttia, tulee käyttää myös xml_lang-attribuuttia: 

<div lang="no" xml:lang="no">Heia Norge!</div>

 


Pakolliset XHTML-elementit

Kaikissa XHTML-dokumenteissa pitää olla DOCTYPE-määritys. Hhtml, head ja body elementit täytyy olla myös ja head-elementissä täytyy olla title.

Minimaalinen XHTML-elementti näyttää seuraavalta :

<!DOCTYPE Doctype goes here> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
 <title>Title goes here</title> 
</head>
<body> 
</body>
</html>

Huomaa: DOCTYPE-deklaraatio ei ole osa XHTML-dokumenttia eikä sillä ole lopputagia.


 

 

AttachmentSize
11XHTML_johdanto.htm7.71 KB
12XHTML_miksi.htm7.83 KB
13XHTML_ja_HTML_erot.htm12.62 KB
XHTML_kysymyksia.doc24.5 KB