Tekstien muotoilu

Tekstien muotoilu


CSS:n tekstiominaisuuksilla voidaan määrittää tekstien ulkoasu.


Esimerkkejä

Set the color of the text
Tekstin värin asettaminen

Set the background-color of the text
Tekstin taustavärin asettaminen

Specify the space between characters
Merkkien välisen etäisyyden määrittäminen

Specify the space between lines
Rivien välisen etäisyyden määrittäminen

Align the text
Tekstin asemointi

Decorate the text
Tekstin "koristelu"

Indent text
Kappaleen ensimmäisen rivin sisentäminen

Control the letters in a text
Tekstin merkkikoon määrittäminen

Set the text direction of an element
Tekstin suunnan määrittäminen

Increase the white space between words
Sanojen välisen etäisyyden määrittäminen

Disable text wrapping inside an element
Automaattisen rivityksen poistaminen käytöstä


CSS:n tekstinmuotoiluominaisuudet

CSS:n tekstinmuotoiluominaisuuden mahdollistavat tekstin ulkoasun määrittämisen. Mahdollisia toimenpiteitä ovat mm. tekstin värin muuttaminen, merkkien välisen etäisyyden suurentaminen tai pienentäminen, tekstin asemointi ja ensimmäisten rivien sisentäminen.

Selaintuki: IE: Internet Explorer, F: Firefox, N: Netscape.

W3C: Numero "W3C"-sarakkeessa ilmaisee missä W3C:n CSS rekommendaatiossa omionaisuus on määritetty (CSS1 tai CSS2).

Ominaisuus Kuvaus Arvot IE F N W3C
color Määrittää tekstin värin color 3 1 4 1
direction Määrittää tekstin suunnan ltr
rtl
6 1 6 2
line-height Määrittää rivien välisen etäisyyden normal
number
length
%
4 1 4 1
letter-spacing Määrittää kirjainten välisen etäisyyden normal
length
4 1 6 1
text-align Asemoi tekstin left
right
center
justify
4 1 4 1
text-decoration Lisää tekstiin "koristelun" none
underline
overline
line-through
blink
4 1 4 1
text-indent Sisentää kappaleen ensimmäisen rivin length
%
4 1 4 1
text-shadow   none
color
length
       
text-transform Määrittää kirjainkoon none
capitalize
uppercase
lowercase
4 1 4 1
unicode-bidi   normal
embed
bidi-override
5     2
white-space Määrittää kuinka elementin sisältönä olevat tyhjämerkit käsitellään normal
pre
nowrap
5 1 4 1
word-spacing Määrittää sanojen välisen etäisyyden normal
length
6 1 6 1
AttachmentSize
22CSS_tekstit_harjoituksia.odt17.04 KB