Marginaalit

Esimerkkijä

All the margin properties in one declaration
Oikotie-ominaisuuden käyttö kaikkien margin-ominaisuuksien asettamiseksi yhdellä määrityksellä.

Set the top margin of a text using a cm value
Ylämarginaalin asettaminen cm-arvoisena.

Set the top margin of a text using a percent value
Ylämarginaalin asettaminen prosenttiarvoisena.

Set the bottom margin of a text using a cm value
Alamarginaalin asettaminen cm-arvoisena.

Set the bottom margin of a text using a percent value
Alamarginaalin asettaminen prosenttiarvoisena.

Set the left margin of a text using a cm value
Vasemman marginaalin asettaminen cm-arvoisena.

Set the left margin of a text using a percent value
Vasemman marginaalin asettaminen prosenttiarvoisena.

Set the right margin of a text using a cm value
Oikean marginaalin asettaminen cm-arvoisena.

Set the right margin of a text using a percent value
Oikean marginaalin asettaminen prosenttiarvoisena.


CSS:n marginaalit

CSS:n marginaaliominaisuuksia käytetään tyhjän tilan asettamiseen elementtien ympärille. Negatiivisen arvon käyttäminen on mahdollista elementtien asemoimiseksi päällekkäin. Ylä-, ala-, oikea ja vasen marginaali voidaan asettaa erikseen erillisiä ominaisuuksia käyttäen. Oikotie-ominaisuutta voidaan käyttää kaikkien marginaaliominaisuuksien asettamiseen kerralla.

Huomaa: Netscape ja IE:n oletusmarginaali body-tagille on 8px. Operalla ei ole oletusmarginaalia! Sen sijaan Opera käyttää oletus padding-arvoa 8px, joten jos marginaaleja halutaan säätää Operaan käytettäessä, tulee säätää myös padding-arvoa.

Selaintuki: IE: Internet Explorer, F: Firefox, N: Netscape.

W3C: Numero "W3C"-sarakkeessa ilmaisee missä W3C:n CSS rekommendaatiossa ominaisuus on määritetty (CSS1 tai CSS2).

Ominaisuus

Kuvaus

Arvot

IE

F

N

W3C

margin

Oikotie kaikkien margin-ominaisuuksien asettamiseen kerralla

margin-top
margin-right
margin-bottom
margin-left

4

1

4

1

margin-bottom

Alamarginaalin määrittäminen

auto
length
%

4

1

4

1

margin-left

Vasemma marginaalin määrittäminen

auto
length
%

3

1

4

1

margin-right

Oikean marginaalin määrittäminen

auto
length
%

3

1

4

1

margin-top

Ylämarginaalin määrittäminen

auto
length
%

3

1

4

1

AttachmentSize
CSS_marginaalit_harjoituksia.doc271 KB