Classification

CSS classification-ominaisuudet


CSS:n classification-ominaisuudet mahdollistavat elementtien näyttämiseen (missä, miten) liittyvät määrittelyt.


Esimerkkejä

How to display an element as an inline element.

Elementin esittäminen inline-elementtinä.

How to display an element as a block element

Elementin esittäminen block-elementtinä.

A simple use of the float property

Elementin "kelluttaminen" kappaleen oikeassa reunassa.

An image with border and margins that floats to the right in a paragraph

Elementin "kelluttaminen" kappaleen oikeassa reunassa ja reunusten ja marginaalin lisääminen kuvaan.

An image with a caption that floats to the right

Kuvatekstillä varustetun elementin "kelluttaminen" kappaleen oikeassa reunassa.

Let the first letter of a paragraph float to the left

Anfangi ensimmäisen kirjaimen tyylin ja kellunnan määrittelyllä.

Creating a horizontal menu

Vaakasuuntaisen menun luominen kelluntaominaisuuksia luetteloon soveltaen.

Creating a homepage without tables

Kotisivun luominen header, footer ja kahden sisältöosan kellunta-ominaisuuksin.

Position:relative

Elementin asemointi suhteellisena normaaliin sijaintiinsa nähden.

Position:absolute

Elementin asemointi absoluuttisena.

How to make an element invisible

Näkymättömän elementin tekeminen.

How to make a table element collapse

Taulukon reunusten romauttaminen.

Change the cursor

Kursorin tyylin muuttaminen.

Clear the sides of an element

Kelluvien elementtien reuna-alueiden tyhjentäminen.


CSS classification ominaisuudet

CSS:n classification-ominaisuudet mahdollistavat elementien esittämistavan säätämisen: kuinka elementti esitetään, missä elementti esitetään toisen elementin sisällä, esittäminen suhteellisesti normaaliin sijaintiin nähden ja elementin näkyvyyden kontrollointi.

Selaintuki: IE: Internet Explorer, F: Firefox, N: Netscape.

W3C: Numero "W3C"-sarakkeessa ilmaisee missä W3C:n CSS rekommendaatiossa ominaisuus on määritetty (CSS1 tai CSS2).

Ominaisuus Kuvaus Arvot IE F N W3C
clear Määrää että sivut joilla muita kelluvia elementtejä ei sallita. left

right

both

none
4 1 4 1
cursor Määrittää kursorin tyylin. url

auto

crosshair

default

pointer

move

e-resize

ne-resize

nw-resize

n-resize

se-resize

sw-resize

s-resize

w-resize

text

wait

help
4 1 6 2
display Määrittää kuinka elementti esitetään. none

inline

block

list-item

run-in

compact

marker

table

inline-table

table-row-group

table-header-group

table-footer-group

table-row

table-column-group

table-column

table-cell

table-caption
4 1 4 1
float Määrittää missä teksti tai kuvaa esitetään toisen elementin sisällä. left

right

none
4 1 4 1
position Asemoi elementin staattisesti, suhteellisesti, absoluuttisesti tai kiinteästi. static

relative

absolute

fixed
4 1 4 2
visibility Määrittää onko elementti näkyvä vai näkymätön. visible

hidden

collapse
4 1 6 2
AttachmentSize
CSS_classification.txt290 bytes