Google Docs, presentation

Tehkää noin kolmen hengen ryhmissä 10 dian esitys Google presentation-välineellä.
- valitkaa aluksia esityksellenne vapaavalintainen aihe
- sopikaa keskenänne minkä osan esityksestä kukin toteuttaa
- luokaa esitys ja jakakaa se kaikille ryhmän jäsenelle
- jokainen laatii oman esitysosansa itsenäisesti yhteiseen dokumenttiin, yhtäaikainen työskentely on mahdollista
- valmistautukaa esittelemään ryhmänne tuotos ja kertomaan kokemuksista yhtäaikaisen työskentelyn osalta