ssh-tunnelointi

Voit etsiä vastauksia ao kysymyksiin esim. seuraavista osoitteista:
http://oldsite.precedence.co.uk/nc/putty.html
http://realprogrammers.com/how_to/set_up_an_ssh_tunnel_with_putty.html
http://fi.wikipedia.org/wiki/Portti_(tietoliikenne)
 
1. Mikä on ssh-tunneli?
2. Mitä hyötyä ssh-tunneloinnista on, milloin sitä tarvitaan?
3. Mikä on Putty?
4. Mitä tarkoittaa TCP/IP:n käsite portti?
5. Mikä on MySQL:n oletusarvoisesti käyttämä portti?
6. Miten luot Puttyä käyttäen ssh-tunnelin lähiverkon palvelimelle Hoover (192.168.0.10) MySQL:n käyttöä varten?
7. Miten luot ssh-tunnelin kotoa edelliselle palvelimelle MySQL:n käyttöä varten?
8. Miten luot ssh-tunnelin kotoa edelliselle palvelimelle, mikäli kotikoneellasi on ennestään MySQL-palvelin päällä?