Käsitteitä ja teoriaa I

Virtualisointi
 
Käsitteitä ja teoriaa I
 
1. Mitä tarkoittaa palvelinvirtualisointi?
2. Mitä etuja palvelinvirtualisoinnilla saavutetaan?
3. Piirrä itse kuva perinteisestä fyysisestä palvelinympäristöstä sekä virtualisoidusta palvelinympäristöstä.
 
Vastauksia ja apua edellisiin kysymyksiin voit etsiä mm. seuraavista materiaaleista
http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/10042/Kanerva.Marko.pdf?sequence=2
http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/24102/Hiltunen_Jukka.pdf?sequence=1
http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/31944/Makela_Veli-Matti.pdf?sequence=1