Windows Server

Kirja s. 306 - 315
 
1. Miten voidaan karkeasti kuvailla työasema- ja palvelin-Windowsin eroa?
2. Mitä seuraavat tarkoittavat?
a) AD
b) ryhmäkäytännöt (group policy)
c) ryhmäkäytäntösuositukset (group policy preferences)
3. Mihin on tarkoitettu Hyper-V?
4. Mitä Windows Server 2008 R2:n Network Access Protection tekee?
5. Mitkä ovat Windows 2008 Serverin pääversiot ja mitä eroa niillä on?
6. Millainen on Windows Server Core?