Google Apps

Laatikaa pareittain esitys sopivia ohjelmistoja hyödyntäen aiheesta
Google Apps
Aikaa on käytettävissä 4 h. Palauttakaa esitykset sähköpostillla tuntien päätteeksi (huom! vasta tuntien lopussa) osoitteeseen:
jukka.ksao@gmail.com