Lähiverkon verkkopalveluiden käyttöönotto

Tehtävä tehdään viitenä ryhmänä.

 

1. Jokainen ryhmä asentaa kolme labratietokonetta seuraavasti käyttäjätunnuksin labra/salasana:

- yhdessä koneessa Ubuntu Desktop

- yhdessä koneessa Windows 8

- yhdessä koneessa Windows Server 2012

 

2. Edelliset kolme konetta yhdistetään kytkimellä samaan lähiverkkoon, joka sijaitsee osoiteavaruudessa 192.168.1.x.

 

3.Windows Serverissä käyttöönotetaan DHCP- ja DNS-palvelut. Samalla luodulle lähiverkolle käyttöönotetaan domain-nimi.

DNS in Small Networks Step-by-Step Guide

 

4. Ubuntu ja Windows 8 -koneet asetetaan käyttämään luotuja DHCP- ja DNS-palveluja.

 

5. Verkkoon lisätään verkkotulostin siten, että se toimii verkon kaikilta koneilta.

 

6. Verkon toiminta esitellään opettajalle. Jokaisen ryhmän jäsenen tulee varautua vastaamaan suullisesti esitettäviin kysymyksiin.