Proxy-palvelin

Yksilötyö

http://www.deckle.co.uk/squid-users-guide/index.html

1.

http://www.deckle.co.uk/squid-users-guide/terminology-and-technologies.html

Mihin tarkoitukseen käytetään lähiverkossa toimivaa proxy-palvelinta?

2.

http://www.deckle.co.uk/squid-users-guide/installing-squid.html

Mitä vaatimuksia Squid asettaa käytettävän laitteiston

a) kovalevyn nopeudelle

b) kovalevyn levytilalle

c) muistille

d) prosessoriteholle

3. Mikä käyttöjärjestelmä on suositeltava Squidille?

4. Mitä muuta Squidin asennuksessa tulee huomioida?

 

Yksilö- tai parityö

https://help.ubuntu.com/lts/serverguide/squid.html

4. Asenna Squid virtuaalipalvelimeen.

5. Konfiguroi Squid käyttämään oletusportin sijaan porttia 8080.

6. Mikä on oletussijainti Squidin varastoimalle datalle?

7. Miten saat helpoimmin pakotettua kaikki lähiverkon työasemat liikennöimään Internetiin Squidin kautta?

8. Kokeile toimiiko asennus asettamalla koneen jossa squid sijaitsee selaimeen proxyksi käyttöön squid.