Mitä on vakiointi

Vakinoinnilla tarkoitetaan tietokonelaitteistojen, ohjelmistojen sekä oheislaitteiden valintaa, konfigurointia sekä ylläpitoa siten, että niiden hankinta, ylläpito ja käytöstä poistaminen on mahdollisimman helppoa. Vakiointi voidaan tehdä esimerkiksi valitsemalla ja asentamalla täysin identtiset työasemat koko organisaatioon tai vaihtoehtoisesti tehdä pienempiä rykelmiä identtisiä työasemia. Koulussa esimerkiksi yksi luokka vastaisi pienempää rykelmää vakioituja työasemia.

Vakioinnin osa-alueet ovat karkeasti seuraavat

  • Tietokonelaitteistot
  • Ohjelmistot
  • Oheislaitteet

Vakioinnin työvaiheita ovat seuraavat

  • laitteistojen hankinta
  • ohjelmistojen hankinta ja asennus
  • ylläpito (päivitykset / korjaukset)
  • käytöstä poistaminen