Laitteistojen hankinta

Hankintaprosessi ajateltuna vakioinnin näkökulmasta tarkoittaa yleisesti ottaen pysymistä yhden valmistajan sisällä. Vaikka tietokoneen voisi saada halvimmalla komponenteista kasattuna, pitää muistaa jokaisen ylimääräisen työvaiheen lisäävän työstä aiheutuvia kustannuksia. Valmistajien takuut ja muut tarjoamat palvelut kannattaa ottaa huomioon kokonaiskustannuksia huomioidessa.