Kirjallisten käyttöohjeiden luominen

Kirjalliset käyttöohjeet ovat kaikille tuttuja ainakin erilaisten laitteiden ohjekirjoista. Moni on varmasti huomannut ohjekirjojen laadun heittelevän laidasta laitaan. Todella yleinen ongelma on suoraan englannin tai jonkun muun maan kielestä käännetyt ohjeet.

Kirjallisia ohjeita on monen tyyppisiä ja usein esimerkiksi kodinelektroniikan mukana tulee seuraavat ohjeet.

  • Pikaohje
  • Käyttöohje
  • FAQ tai UKK
  • Sanasto

Pikaohjeella tarkoitetaan yleensä lyhyttä ja ytimekästä ohjetta, jonka avulla käyttäjä saa laitteen käyttöönoton suoritettua. Pikaohjeita voi olla myös tiettyihin toimintoihin, kuten tekstiviestin lähetys älypuhelimella tai tyylien käyttö tekstinkäsittelyohjelmassa.

Käyttöohjeessa käydään kaikki ohjelman, laitteen tai vastaavan toiminnot läpi. Käyttöohjeitakin voi olla suppeita tai laajoja. Käyttöohjekirja ei ole kokoelma pikaohjeita, vaan siinä käydään asiat syvällisimmin läpi.

FAQ (Frequently Asked Questions) tai UKK (Usein kysytyt kysymykset) on yleensä osa käyttöohjetta. Vianselvitys voidaan laskea myös tähän kategoriaan.

Sanastossa käydään läpi kaikki käytetyt termit, jotka eivät välttämättä avaudu tavallisille käyttäjille.