Clonezilla

Clonezilla on avoimeen lähdekoodiin perustuva partitioiden (osioiden) ja levyjen levykuva- (image) ja kloonausohjelmisto. Clonezillan LiveCD on helpoin tapa ottaa partitiosta/levystä image tai kloonata levy. Tietokone käynnistetään LiveCD:n avulla ja Clonezilla on valmis käytettäväksi. LiveCD:n voi luonnollisesti levylle polttamisen lisäksi käynnistää myös boottaavalta usb-tikulta.

Clonezilla tukee useita eri levyjärjestelmiä ja mahdollistaa imagen käsittelyn paikallisella tietokoneella tai verkossa. Käytännössä voit käsitellä melkein mitä tiedostojärjestelmää vaan ja käyttää imagea paikallisella koneella tai verkossa (SMB, NFS tai SSH). Helpoin tapa Windows-maailmassa on tehdä toiselle koneelle verkkojako, jota käyttää imagen tallennuspaikkana.