Helpdesk-järjestelmä

Helpdeskillä tarkoitetaan käyttäjille tarkoitetaan yksikköä, joka tarjoaa neuvontapalvelua tai käyttötukea ulkoisille tai sisäisille asiakkaille. Asiakkaat ottavat yhteyttä helpdeskiin yleensä puhelimella, helpdesk-järjestelmillä tai käymällä paikan päällä. Helpdesk-järjestelmiä suositaan niiden käytön helppouden sekä keskusteluketjujen säilymisen johdosta.

Osoitteessa http://osticket.conpuu.com/ on asennettuna Osticket-niminen helpdesk-järjestelmä.

Tiketöintijärjestelmissä voi olla useita osastoja, jotka eivät näe toistensa tikettejä. Näin työntekijät saadaan keskittymään olennaiseen ja asiakaspalvelun tehokkuus paranee.

Helpdeskiin määritetään myös esimiesrooleja, jotka jakavat ticketit työntekijöille. Näin jokaisen työntekijän ydinosaaminen saadaan hyödynnettyä.