Monimutkaisempien tietokantojen suunnittelu

Tietokantojen suunnittelussa kokonaisuutta kannattaa mallintaa ER-kaavion avulla. Esimerkkinä voidaan tarkastella yksinkertaista verkkokaupan kantaa.

Verkkokaupan kanta