Taulujen kentät

Taulujen ja niiden välisten yhteyksien suunnittelun jälkeen suunnitellaan tauluihin tulevat kentät. Jokaiseen tauluun tulee yksilöiväksi kentäksi esimerkiksi juoksevan numeroinnin sisältävä kenttä, jonka nimi voi olla esimerkiksi id.

Tauluihin lisätään kenttiä tarpeen mukaan. Suunnittelussa kannattaa pitää mielessä, että samaa tietoa ei pitäisi tallentaa useaan kertaan.

Kentän nimen lisäksi pitää määrittää kentän tietotyyppi, joka voi olla yksi seuraavista

 • merkkijono, varchar
 • kyllä/ei, boolean
 • päivämäärä, date
 • kellonaika, time
 • aikaleima, timestamp
 • kokonaisluku, int(eger)
 • liukuluku (desimaaliluku), float

Asiakastauluun voisi tulla muun muassa seuraavat kentät

 • id, int
 • etunimi, varchar
 • sukunimi, varchar
 • yrityksenNimi, varchar
 • y-tunnus, varchar
 • asiakkuusAlkanut, date