PhpMyAdmin

PhpMyAdmin on avoimeen lähdekoodiin perustuva PHP-ohjelmointikielellä toteutettu MySQL-tietokantojen hallintaohjelma, jota käytetään web-selaimessa.

PhpMyAdmin on de facto tietokantojen ylläpito-ohjelma web-hotelleissa.

Hooverin PhpMyAdmin löytyy osoitteesta
http://192.168.0.10/phpmyadmin/

PhpMyAdminin tarjoamia toimintoja

Tehtäviä

Tehtävät tehdään parityönä. Parit arpoo opettaja. Jokaisesta kohdasta kirjoitetaan muutaman ajatusviivan pituinen raportti, jossa selitetään ongelmat ja tehdyt asiat. Jokaiseen kohtaan tulee tehdä merkintöjä. Raportti tulee jakaa Drivessä nimellä PhpMyAdmin - ryhmän jäsenten nimet.

 1. Kirjaudu PhpMyAdminiin tunnuksillasi ja tee taulu LUETTELO.xls -taulukon sarakkeiden perusteella. Huomioi indeksointi.
 2. Selvitä miten Import (Tuo) -toiminto toimii ja tuo LUETTELO.xls -taulukosta tietosisältö luomaasi tauluun. Joudut mahdollisesti tallentamaan tiedot csv-muotoon Libreofficella, muokkaamaan merkistökoodausta Notepad++:lla tai vastaavalla.
 3. Keksi 10 kyselyä ja niiden vastaukset SQL-kielellä. Testaa, että kyselyt toimivat.
 4. Tee Näkymä, jossa näkyy kaikki muut kentät, paitsi sukunimi ja etunimi.
 5. Exporttaa (Vie) ainoastaan taulun rakenne. Tallenna nimellä Export-structure.sql
 6. Exporttaa sekä taulun tiedot että rakenne. Tallenna nimellä Export-data.sql
 7. Exporttaa kaikki taulut. Tallenna nimellä Export-all.sql
 8. Poistakaa tietokannastanne kaikki taulut
 9. Importtaa (Tuo) äsken poistamasi taulun sisältö ja tarkasta, että sisällöt tulivat oikein kantaan
 10. Poista kaikki taulut
 11. Luo joulupukin tietokanta kokonaan PhpMyAdminilla
 12. Exporttaa joulupukin kanta nimellä Joulupukki.sql
 13. Poista kaikki taulut kannasta
 14. Importtaa luomasi Export-data.sql
 15. Luo proseduuri nimeltään rikkaat, joka näyttää ainoastaan 200 000 euroa vuodessa tienanneiden sukunimen, etunimen, kotipaikan sekä tulot. Käytä SQL-paneelia ja kirjoita komento itse.
 16. Luo proseduuri nimeltään naytaTuloraja, joka ottaa parametriksi tulorajan. Proseduurin tulee näyttää kaikki parametrin arvon yli tienanneet samalla tavalla kuin edellisessä kohdassa. [vinkki]

Tehtävien 15. ja 16. vastaukset

delimiter ;;
CREATE PROCEDURE Rikkaat()
BEGIN
    SELECT tulot, Etunimi, Sukunimi
        FROM LUETTELO
        WHERE tulot > 200000
        ORDER BY Sukunimi, Etunimi;
END
;;

delimiter ;;
CREATE PROCEDURE naytaTuloraja(IN tuloraja int)
BEGIN
    SELECT tulot, Etunimi, Sukunimi
        FROM LUETTELO
        WHERE tulot > tuloraja
        ORDER BY Sukunimi, Etunimi;
END
;;

AttachmentSize
LUETTELO.xls42.5 KB