Tietokantojen ylläpidon teoriaa

Luo Drivelle asiakirja ja nimeä se nimellä "Tietokantojen ylläpidon teoriaa - Sukunimi, Etunimi". Selvitä omin sanoin asiakirjaan seuraavat lyhenteet ja käsitteet. Jokaisesta asiasta tulee kertoa yhdellä kappaleella tekstiä, jota ei ole kopioitu suoraan verkosta. Kaikki termit liittyvät tietokantoihin.

  1. DBA, Database administrator (tietokannan hoitaja)
  2. DBA:n tehtävät
  3. DBMS (Database management system)
  4. Etsi 4 maksullista ja 4 ilmaista (avointa) DBMS-järjestelmää.
  5. Stored Procedure (tallennettu proseduuri)
  6. View (näkymä)
  7. Table (taulu)
  8. Column (kenttä)
  9. Query (kysely)