Tietokantojen ylläpito, P12D koe 29.1.2014

Tee Drivelle kansio TKYKOE ja jaa se käyttäjälle mikko.puustelli@koudata.fi

Tiedostojen nimet ovat lainausmerkeissä, joita ei sisällytetä tiedostojen nimiin

Kaikki tehtävät palautetaan Drivelle juuri tehtyyn kansioon.

1. Luo Drivelle dokumentti nimeltään "01. Tietokannan suunnittelu"

Suunnittele siihen kaksi taulua, joiden nimet ovat asiakas ja hevonen

Suunnittele tauluihin tarvittavat kentät.

Tietokanta tulee talliyrittäjän käyttöön ja siihen on tarkoituksena tallentaa asiakkaiden sekä heidän hevosten tiedot. Asiakkaiden hevoset asuvat yrittäjän tallissa ympäri vuoden, joten hevosista ja omistajista tarvitaan monenlaista tietoa. Yhdellä asiakkaalla voi olla tallissa useampia hevosia.

Kirjoita asiakirjaan taulujen kentät seuraavasti

Asiakas
kentännimi01, kentäntyyppi
kentännimi02, kentäntyyppi
jne.

Hevonen
kentännimi01, kentäntyyppi
kentännimi02, kentäntyyppi
jne.

2. Luo äsken suunnittelemasi taulut tietokantaan phpmyadminilla ja vie ne (export) tiedostoon. Nimeä tiedosto nimellä "02. tietokanta.sql"

3. Etsi Driveltä sinulle jaettu tiedosto aineisto.xlsx

Luo phpmyadminilla tarvittava taulun rakenne tietokantaasi. Taulun nimeksi tulee Aineisto

Tuo aineisto.xlsx -Excel-taulusta tiedot juuri luomaasi Aineisto-tauluun.

Vie taulukon rakenne ja tiedot tiedostoon. Nimeä tiedosto "03. aineisto.sql"

4. Luo Drivelle dokumentti nimeltään "04. Kyselyt"

Tee kyselyitä äskeisessä tehtävässä luomaasi Aineisto-tauluun. Kyselyn SQL-koodi sekä palautettujen tietueiden määrä tai yksittäinen tulos kirjataan Drivelle luotuun dokumenttiin.

Esimerkkitehtävä:
1. Tee kysely, joka näyttää kaikki tietueet. [tietueiden määrä]

Tehtävä 1.
SELECT *
FROM Aineisto;

Tulos: 822 riviä
 

  1. Tee kysely, joka näyttää kaikki tietueet, joissa kengän koko on yli 45. [tietueiden määrä]
  2. Tee kysely, joka näyttää keskimääräisen kengän koon. [keskiarvo]
  3. Tee kysely, joka näyttää kaikki Turkulaiset. [tietueiden määrä]
  4. Tee kysely, joka näyttää etunimen kaikista tietueista, joiden etunimi alkaa H-kirjaimella. [tietueiden määrä]
  5. Tee kysely, joka näyttää kaikki kaikki kentät kaikista tietueista, joiden sukunimi alkaa E-kirjaimella ja tulot ovat alle 74000. [tietueiden määrä]

5. Luo Drivelle dokumentti nimeltään "05. Proseduuri"

Tee proseduuri phpmyadminilla, johon voi lisätä kaksi parametriä. Proseduurin nimeksi tulee koeProseduuri.

Proseduuriin tulee voida syöttää parametreiksi kotipaikka sekä pienin kengän koko.
Proseduurin tulee näyttää tuloksena tulojen keskiarvo käyttäjän syöttämien parametrien perusteella.

Proseduurin parametrien arvoksi syötettäessä Akaa ja 37, näyttää se kaikkien niiden Akaalaisten, joiden kengän koko on suurempi tai yhtäsuuri kuin 37, tulojen keskiarvon.

Kirjoita proseduurin tekevä SQL-komento tekemääsi “05. Proseduuri” asiakirjaan.

Vaillinaisista sekä melkein oikein toimivista koodeista saa pisteitä.