Tietoliikenneverkot

Tietoliikenneverkot voidaan kategorisoida muutaman eri termin alla niiden ominaisuuksien ja käyttötarkoituksen mukaan.

LAN (Local area network) on paikallinen lähiverkko, jota käytetään esimerkiksi koulussa, kodissa tai työpaikalla. Lanissa voi olla tuhansia tietokoneita kytkettynä samaan aikaan. LANissa käyteteään yleisimmin ethernet-tekniikkaa ja kaapelointina parikaapelia, eli tuttavallisemmin verkkokaapelia.

MAN (Metropolitan area network) on kaupunkiverkko, jolla tarkoitetaan esimerkiksi suuren organisaation useista lähiverkoista koostuvaa verkkoa. Esimerkiksi Kouvolan kaupungilla on MAN-verkko, joka koostuu useiden eri toimipisteiden yhteen liitetyistä LAN-verkoista. MANissa käytetään nykyisin ATM- (Asynchronous Transfer Mode), FDDI- (Fiber Distributed Data Interface) tai ethernet-tekniikoita, joista viimeisin kasvattaa koko ajan suosiotaan. Kaapelointina on joko kupari- tai valokuitukaapeli.

WAN (Wide area network) on laajaverkko, joka koostuu LAN- ja MAN-verkoista. WAN ulottuu kaupunkien, maiden tai jopa mantereiden yli. Esimerkiksi suurilla yrityksillä on WAN-verkko, jolla yhdistetään eri maiden toimipisteet keskenään. WANissa käytetään esimerkiksi MPLS-(Multiprotocol Label Switching), ATM- tai Frame Relay -tekniikoita. Kaapelointina voi olla kupari- tai valokuitukaapeli.

PAN (Personal area network) on henkilökohtainen verkko (tai likiverkko), jossa käyttäjän henkilökohtaiset laitteet kommunikoitavat keskenään. Laitteita ovat esimerkiksi tietokone, matkapuhelin, skanneri, älykello, tabletti ja niin edelleen. Tekniikoina PANissa on infrapuna, bluetooth, Zigbee. Viestintä voi tapahtua esimerkiksi radioteitse tai valon avulla.

Lisäksi on olemassa muitakin tietoliikenneverkkoja, kuten NFC, CAN, Internet sekä interplanetary internet.

Tehtäviä

Tietoliikenneverkot - asiakirja

  1. Selvitä, mikä on autoihin liittyvä CAN-verkko? Mitkä laitteet käyttävät CAN-verkkoa?
  2. Etsi 3 laitetta, jotka käyttävät NFC-tekniikkaa. Etsi lisäksi kolme käyttötarkoitusta NFC-tekniikalle.
  3. Etsi verkosta PAN-verkkoon liittyviä laitteita, eli bluetoothilla/wifillä/Zigbeellä toimivia laitteita, joita käytetään henkilökohtaisiin tarkoituksiin.
  4. Mikä on interplanetary internet?