TCP/IP

TCP/IP:n historia ulottuu 70-luvulle, jolloin Vinton Cerf ja Rovert Kahn kehittivät TCP-protokollan (Transmission control protocol) esiasteen. Protokollan kehitysaikoihin verkossa oli kaikenkaikkiaan noin 20-30 konetta. Suurin muutos tapahtuikin 1.1.1983, jolloin siirryttiin käyttämään TCP/IP -protokollaa (Transmission control protocol / Internet protocol). Tässä vaiheessa verkkoon oli kytketty muutamia satoja koneita.

TCP/IP-protokollaperhe ei noudata tarkasti osi-mallia, vaan siinä on seitsemän kerroksen sijaan neljä kerrosta. Kerrokset ovat sovelluskerros (application), kuljetuskerros (transport), internetkerros (tai verkkokerros)(internet) sekä siirtoyhteyskerros (link). Alla olevassa kuvasa näkyy TCP/IP-protokollaperheen UDP-protokollan toimintatapa eri kerroksilla.

Kuva: Wikipedia / Cburnett

Ohjelmiston verkossa välitettävä data siirretään kuljetuskerrokselle, joka lisää siihen omat otsikkotietonsa. Samalla tavalla verkko- (tai internet-) kerrokselle siirryttäessä dataan lisätään sen vaatima ip-header, jossa on tarvittavat tiedot paketin perille menemistä. Alla olevassa kuvassa näytetään, miten tieto liikkuu koneelta toiselle.

Kuva: Wikipedia / Kbrose

Sovelluskerroksella ohjelmat kommunikoivat keskenään samalla tavalla, kun ne olisi kytketty suoraan toisiinsa. Myös kuljetuskerroksessa viestintä tapahtuu suoraan koneelta toiselle ilman mitään sen kummempia tekniikoita. Kerrokset eivät ole tietoisia mitä muilla kerroksilla tapahtuu. Siirrettävä data menee internet- (tai kuljetus-) kerroksen tasolla aina vastaanottavan koneen päähän asti.

Kuten yllä olevista kuvista voidaan päätellä, ip-osoitteet kuuluvat verkkokerrokseen (internet) ja protokollat kuljetuskerrokseen. 

Tehtäviä

TCP/IP - dokumentti

  1. Mitä muita kuljetuskerroksen protokollia on TCP- ja UDP-protokollien lisäksi?
  2. Mitä eroa on TCP- ja UDP-protokollilla?
  3. Mikä oli Internetin edeltäjä, kuka sen perusti ja mihin käyttötarkoitukseen?
  4. Ketkä kehittivät TCP/IP -protokollan?