Nimipalvelujärjestelmä

Koska ihmiset muistavat ip-osoitteita erittäin huonosti, kehitettiin nimipalvelujärjestelmä. Nimipalvelujärjestelmän tarkoituksena on muuttaa helposti muistettavat verkkotunnukset, kuten google.com, ip-osoitteiksi (173.194.40.229).

Verkkotunnus muodostuu useasta osasta, jotka jaetaan osiin pisteellä. Verkkotunnuksessa osien järjestys menee vasemmalta oikealle luettuna pienimmästä (tarkimmasta) suurimpaan. Esimerkkinä www.ksao.fi  -osoite voidaan jakaa kolmeen osaan. Ensimmäisenä oikealta luettuna tulee ylätason verkkotunnus (top level domain, tld), joka on erittäin tarkasti säädelty osa verkkotunnusta. Ylätason verkkotunnus voi perustua maakoodiin tai johonkin muuhun geneeriseen aihealueeseen. Listan ylätason verkkotunnuksista löydät IANA:n sivuilta. Seuraava osa voidaan rekisteröidä ylätason verkkotunnuksen ylläpitäjän palvelussa tiettyjen rajoitteiden mukaisesti halutulla tavalla. Verkkotunnuksen kahta oikealta luettua osaa kutsutaan domainiksi. Tässä tapauksessa ksao.fi on domain, joka on rekisteröity fi -ylätason verkkotunnuksen ylläpitäjän palvelussa (www.domain.fi).

Domainin omistaja voi määritellä nimipalvelimille alidomaineita haluamansa määrän. Alidomaineilla voi olla alidomaineita ja niin edelleen. Edellä mainitussa esimerkissä www.ksao.fi -osoitteessa www on alidomain, joka viittaa johonkin ip-osoitteeseen.

Domainille määritetään yleensä vähintään kaksi nimipalvelinta, jotka vastaavat kyseiseen domainiin liittyviin kyselyihin. Nimipalveluun voidaan määrittää muutamia erilaisia tietueita. Tärkeimmät ovat A- sekä MX-tietue. A-tietueella tarkoitetaan nimen muuttamista ip-osoitteeksi. Esimerkiksi ksao.fi -domainin www-alidomainin A-tietueen arvo on 77.109.232.132. MX-tietueella määritellään, mikä palvelin hoitaa kyseisen tietueen sähköpostiliikenteen.

Nimipalveluista saa lisätietoa whois-komennon avulla, jota ei valitettavasti Windows-käyttöjärjestelmässä vakiona ole. Verkossa toimii useita whois-palveluita, joiden käyttö on helppoa ja nopeaa.

Tehtäviä

Nimipalvelujärjestelmä - dokumentti

  1. Kuka omistaa ksao.fi sekä koudata.fi -domainit?
  2. Kuinka paljon maksaa fi-domainin rekisteröinti viideksi vuodeksi?
  3. Kuka omistaa puustelli.com -osoitteen?
  4. Koska puustelli.com -osoite vanhenee?
  5. Mikä on www.google.com -osoitteen ip-osoite?