Sovellustason protokollat

TCP/IP-pinon sovellustasolla toimivia protokollia on useita. Tällä hetkellä yleisimmin käytetty on HTTP-protokolla ja sen salattu versio HTTPS-protokolla. Alla olevassa taulukossa on lueteltu muutamia sovellustason protokollia.

Lyhenne Nimi Käyttötarkoitus
HTTP HyperText Transfer Protocol WWW-sivujen siirtämiseen tarkoitettu protokolla
FTP File Transfer Protocol Tiedostojen siirtoon tarkoitettu protokolla.
SSH Secure Shell Salattuun tietoliikenteeseen tarkoitettu protokolla. Yleisimmin käytetään tekstipohjaisissa yhteyksissä.
SMTP Simple Mail Transfer Protocol Standardiprotokolla sähköpostin toimittamiseen.
DNS Domain Name System Nimipalvelu

Lisää protokollia löydät esimerkiksi Wikipediasta (tai vaihtoehtoiselta sivulta)lueteltuna.

Sovellustason protokollat käyttävät joko TCP- tai UDP-yhteyden (tai molempia) yhtä tai useampaa porttia.

Tehtäviä

Sovellustason protokollat - dokumentti

  1. Missä porteissa ja protokollissa toimii Steam Client?
  2. Mikä palvelu tai sovellustason protokolla toimii portissa TCP 443?
  3. Missä porteissa ja protokollissa toimii POP3-protokolla?
  4. Missä porteissa ja protokollissa toimii IRC?
  5. Mitä protokollaa käytetään Youtube-videoiden streamaukseen? Missä portissa ja mitä alemman alemman tason protokollaa (TCP/UDP) se käyttää?