Verkkoympäristön tietokoneiden asentaminen

Muodostetaan opettajan johdolla kolmen hengen ryhmiä.

Tuntien tarkoituksena on saada asennettua seuraavat työasemakäyttöjärjestelmät:

  • Windows 7 fyysiselle työasemalle
  • Windows 8.1 virtualisoidulle työasemalle opiskelijakoneelle
  • Ubuntu 13.10 virtualisoidulle työasemalle ensimmäisessä koneessa olevalle työasemalle

Asennusta varten tarvittavat mediat sekä työaseman saa opettajalta. Erilliselle työasemalle asennetaan Oraclen Virtualbox työasemavirtualisointia varten.

Luokaa jonkun ryhmän jäsenen Drivelle kansio nimeltään "Lähiverkon ylläpito - sukunimi, sukunimi, sukunimi" ja jakakaa siihen täydet oikeudet kaikille ryhmän jäsenille sekä opettajalle. Huomioikaa, että kansion nimi on oltava täsmälleen lainausmerkkien välissä olevassa muodossa.

Luokaa tekemäänne kansioon dokumentti nimeltä "Työasemien asennus" ja kirjoittakaa sinne kaikista kolmesta koneesta vapaamuotoinen asennusraportti. Raportissa on jokaisen koneen asennus selitettynä kohta kohdalta. Tehkää raportti ohjemuotoon sillä asenteella, että joku muu voisi sen perusteella asentaa vastaavanlaiset koneet.