Cisco Linksys E2000

Ladatkaa Cisco Linksys E2000 -manuaali osoitteesta http://support.linksys.com/en-eu/support/routers/E2000.

Sivulla 16 on käsitelty reitittimeen kirjautumista sekä oletustunnuksia.

Seuraavat tehtävät tehdään edellisellä viikolla muodostetuissa ryhmissä. Tarkoituksena on testata langattoman tukiaseman ominaisuuksia sekä kokeilla erilaisten asetusten vaikutusta laitteen toimintaan. Lue koko harjoitus läpi ennen kuin teet mitään. Jos jokin menee pieleen, sivulla 4 mainitaan Reset-painikkeen toiminnasta.

Luokaa Drivelle dokumentti nimeltään "Langaton tukiasema" ja jakakaa se ryhmänne jäsenille kirjoitusoikeuksin.

Jokaisesta harjoituksesta kirjoitetaan vähintään selkokielinen ohje, miten toimenpiteet suoritettiin. Lisäksi siihen pitää kirjoittaa kohtaamanne ongelmatilanteet sekä niiden ratkaisut.

Harjoitus 1.

Tarkoituksena on vaihtaa tukiaseman IP-osoite muotoon 10.10.10.1 oletusosoitteesta 192.168.1.1. Tutki mitä muutoksia sinun pitää tehdä asetuksiin ja DHCP-serverin asetuksiin. Miten pääset muutoksen jälkeen takaisin tukiaseman hallintaan?

  • Vaihtakaa DHCP-serverin jaettavien osoitteiden määrä 100 osoitteeseen.
  • Vaihtakaa lease time, eli osoitteiden varausaika, puoleen tuntiin.
  • Miten ip-osoite uudistetaan käynnistämättä konetta?

Harjoitus 2.

Tutustukaan tukiaseman langattomiin ominaisuuksiin alkaen ohjekirjan sivulta 22.

  • Asettakaa tukiasemanne SSID-nimeksi ryhmänne sukunimistä muodostettu nimi.
  • Selvittäkää tukeeko puhelimenne 2,4 GHz tai 5 GHz taajuuksia ja asettakaa tukiasema toimimaan sen mukaisesti.
  • Valitkaa myös Network modeksi soveltuva asetus sen perusteella, mitä matkapuhelimenne tukee (B/G/N).
  • Valitkaa langattomaksi kanavaksi mahdollisimman vähäruuhkainen kanava. Kanavien käytön voitte selvittää esimerkiksi Android-sovelluksella Wifi Analyzer
  • Valitkaa langattoman verkon salaukseksi ohjekirjan mainitsema mahdollisimman turvallinen salaus ja kirjatkaa salausavain dokumenttiin.

Kirjoittakaa dokumenttiin mitä eroa on tukiasemassa mainituilla B-, G- ja N-standardeilla sekä AP Isolation -toiminnolla.

Harjoitus 3.

Asettakaa lähiverkkonne tietokoneet saamaan DHCP-palvelimelta aina koneen osoitteiksi 70 (Windows 7) ja 81 (Windows 8.1). Tämä onnistuu toiminnolla DHCP Reservation (sivu 19).

Harjoitus 4.

Asettakaa tukiasemanne ulkoiseksi IP-osoitteeksi tästä taulukosta varaamanne osoite. Tämän ansiosta reitittimenne on koudata-lähiverkossa aina samalla osoitteella. Tällä hetkellä tukiasema saa IP-osoitteensa koudata-lähiverkon DHCP-palvelimelta. Huomioi Gateway, Subnet mask sekä DNS-palvelimet. Ota ne selville statussivulta ennen muutoksen tekemistä.

Harjoitus 5.

Selvitä miten saisit Windows 7 -koneelta estettyä internetin käytön arki-iltaisin alkaen klo 21 ja päättyen klo 6. Kokeile eston toimivuutta käyttämällä samaa internetin käytön esto -toimintoa vaikka 10 seuraavaksi minuutiksi.

Blokkaa Facebook ja Youtube kaikilta koneilta.

Harjoitus 6.

Aseta Single Port Forwarding -toiminnolla tukiaseman ulkoisen IP-osoitteen porttiin 3389 tuleva liikenne ohjautumaan Windows 7 -koneen samaiseen porttiin. Ohjaa molemmat protokollat.