Cisco RVS4000 -reititin

Korvataan asennettu Cisco Linksys E2000 -tukiasema Cisco RVS4000 -reitittimellä. Tavoitteena on saada täysin vastaava ympäristö omaan lähiverkkoon lukuunottamatta langatonta verkkoa. Kirjatkaa vanhan laitteen asetukset dokumentaatioon uutta laitetta varten.

Tehtävä tehdään ryhmissä ja dokumentoidaan tiedostoon "Cisco RVS4000".

Tehtäviä

  1. Laitteessa on konfiguraation varmuuskopiointi- ja palautustoiminto. Ottakaa omasta konfiguraatiosta kopio, palauttakaa tehdasasetukset ja palauttakaa tekemänne varmuuskopio asetuksista.
  2. Vaihtakaa reititin toisen ryhmän kanssa, palauttakaa tehdasasetukset ja palauttakaa tekemänne varmuuskopio asetuksista.
  3. Laittakaa UPnP-toiminnallisuus päälle. Mitä UPnP-toiminnallisuus tekee ja mitä siitä on hyötyä teille esimerkiksi kotikäytössä?
  4. Laittakaa reitittimen DHCP-palvelin pois päältä. Nyt teidän pitää asettaa työasemien ip-osoitetiedot manuaalisesti. Käytännössä vaaditaan ip-osoite, aliverkon maski (peite), oletusyhdyskäytävä sekä nimipalvelin. Ottakaa tarvittavat tiedot ennen DHCP-palvelimen sammutusta muistiin.
  5. Asenna Ciscon QuickVPN koulun koneella olevaan virtuaaliseen työasemaan. Ohjekirjan luvussa B käydään läpi QuickVPN-asennus. VPN-serverin asennus käydään ohjekirjassa läpi alkaen sivulta 58.