Konsoli

Tiedostojen ja kansioiden käsittelyä
====================================
ls -lah		näyttää kansion tiedostot
pwd		näyttää missä kansiossa olette
cd ..		siirtyy yhden kansion ylöspäin
cd 		siirtyy kotihakemistoon
cd alihakemisto	vaihtaa alihakemistoon
mkdir nimi	luo hakemiston
rmdir nimi	poistaa tyhjän hakemiston
rm nimi		poistaa tiedoston
mv lähde kohde  siirtää lähteen kohteeseen
cp lähde kohde kopioi lähteen kohteeseen

Esimerkkejä
===========
cp doomcode.txt mikonkoodi.txt
Kopioi doomcode.txt:n mikonkoodi.txt -nimiseksi

cp doomcode.txt ..
Kopioi doomcode.txt -tiedoston yläkansioon

cp doomcode.txt ../seppo.txt
Kopioi doomcode.txt -tiedoston yläkansioon nimellä seppo.txt

cp doomcode.txt harjoitus/
Kopioi doomcode.txt -tiedoston harjoitus-alikansioon

cp doomcode.txt harjoitus/../harjoitus/../harjoitus/../seppo.txt
Kopioi tiedoston samaan kansioon nimelle seppo.txt

mv doomcode.txt seppo.txt
Uudelleennimeää tiedoston

Harjoitus
=========
Tehkää Linux-perusteet kansio kotihakemistoon ja menkää sinne

Tehkää Harjoitus -niminen kansio
mkdir Harjoitus

SuperUser DO
============
sudo komento   suorittaa komennon pääkäyttäjän oikeuksilla
sudo -s     vaihtaa käyttäjän pääkäyttäjäksi (palaa takaisin CTRL+D)


Tekstitiedostojen käsittely
===========================
cat tiedostonimi	Tulostaa tiedoston sisällön
tail tiedostonimi	Tulostaa tiedoston lopun
more tiedostonimi	Tulostaa tiedoston sivu kerrallaan
less tiedostonimi	Tulostaa tiedoston rivi kerrallaan
grep            Näyttää rivin, jossa hakusana on
wget url          Noutaa tiedosto http-protokollalla

Esimerkki
=========
wget http://classicdoom.com/doomcode.txt
Hakee tiedoston verkosta tähän kansioon

grep Doom doomcode.txt
Näyttää sanan Doom sijainnit doomcode.txt -tiedostossa

Putkitus
========
cat doomcode.txt | grep Doom
selvittäkää grepin parametrit -l ja -i


Tekstieditorit
==============
nano doomcode.txt
vi doomcode.txt


Softien asennus ja päivitys
===========================
sudo apt-get update    Päivittää pakettilistan
sudo apt-get upgrade   Päivittää ohjelmat
sudo apt-get dist-upgrade Päivittää ohjelmat tarvittaessa seuraavaan versioon.

Harjoitus
=========

Asentakaa iperf
sudo apt-get install iperf

ifconfig kertoo koneen ip-osoitteen
inet addr:192.168.0.166

Asetetaan toinen kone serveriksi odottamaan yhteyttä
iperf -s

Toinen kone ottaa yhteyden 
iperf -c serverikoneenip


Tiedon siirto konsolissa netcatilla
===================================
Server
nc -l 2389 > tiedosto.paate

Client
cat doomcode.txt | nc 192.168.0.166 2389


Tiedostojen ja kansioiden oikeudet
==================================


 oikeudet  monta tiedostoa			  nimi
drwxr-xr-x 2 opettaja opettaja 4096 huhti 25 16:17 Pictures
-rw-r--r-- 1 opettaja opettaja 675 huhti 25 16:11 .profile
0123456789  omistaja ryhmä  koko muokkauspvm

0	tyyppi: d=hakemisto, -=tiedosto, l=softlink
1-3	omistajan oikeudet
4-6	ryhmän oikeudet
7-9	muiden (kenen tahansa) oikeudet

r	read, luku
w	write, kirjoitus
x	eXecute, suoritus

Tiedostojen oikeuksien muokkaus
===============================
chown käyttäjä:ryhmä tiedostotaikansio  Muuttaa tiedoston tai kansion omistajaa ja ryhmää.

chmod XXX tiedostotaikansio       Muuttaa tiedoston tai kansion oikeuksia
1 = execute
2 = write
4 = read
Laske yhteen ja laita numero välillä 0-7

Järjestelmäinformaatiota
df       Näyttää kaikkien osioiden levytilan käytön
du -sh     Näyttää käytetyn tilan
free      Näyttää muistin kulutuksen
top      Näyttää käynnissä olevat prosessit (vrt. tehtävienhallinta). Asenna htop, se on parempi
uname -a    Näyttää järjestelmän ja kernelin tiedot
lsb_release -a Näyttää järjestelmän levitysversion
ifconfig    Näyttää verkkolaitteiden tiedot