Alustalähtöinen Pelisuunnittelu 1 & 2

Kurssin yleiskuvaus

Alustalähtöinen Pelisuunnittelu 1 -kurssilla tarkastellaan eri julkaisualustojen (mobiili, konsolit, pc) eroja ja niiden vaikutusta pelin suunnitteluun. Havaintoja tutkitaan käytännössä toteuttamalla kullekin käsiteltävälle eroavaisuudelle toiminnallisuus valitussa pelimoottorissa (esim. Unity).

Viikko 1 - 11.8. - 15.8.
Teema: Yleistä alustakohtaisista eroista, työkaluihin tutustuminen

Ma

Ti

 

Viikko 2 - 18.8. - 22.8.
Teema: Näyttökoot, UI, Unityn GUI-luokat

Ma

Ti

Advanced learning

Viikko 3 -  25.8. - 29.8.
Teema: Kontrollit, Android-kehityksen aloitus

Ma

Ti

Viikko 4
Teema: Kertaus

Ma

Ti

Viikko 5
Teema: Laitteistorajoitukset

Ma

Lisää aiheesta:

Viikko 6
Teema: Harjoitustyön aloitus

Ma

Ti

Viikko 7
Teema: Harjoitustyö

Ma

Ti

Viikko 8
Teema: Harjoitustyön palautus

Ti

Harjoitustyön palautus

Pakkaa koko projekti .zip-tiedostoksi ja siirrä se Google Drive -palautuskansioosi. Lähetä tiedostosta vielä linkki opettajalle teemu.kokkonen@koudata.fi, laita viestin otsikoksi "ALPS-harjoitustyö".

Palautuksen jälkeen täytä vielä kurssipalaute:

  • Kurssipalaute
    Valitse opintojaksoksi Alustalähtöinen Pelisuunnittelu 2