Gitin käyttöönotto

Lataa ja asenna SourceTree osoitteesta http://www.sourcetreeapp.com/. Asennuksen aikaisissa kysymyksissä ohita BitBucketin ym käyttöönotto sekä ssh-avaimen käyttöönotto.

 

Remote GIT-repository luominen

1. Kirjaudu koulun gitlabiin sisään osoitteessa http://gitlab.koudata.fi/users/sign_inKäytä kirjautumiseen domain-tunnuksiasi (eli samoja kuin koulun koneille).

2. Luo gitlabin kautta projektillesi uusi repository, joka siis tulee olemaan GITin origin. Repository kannattaa nimetä kuvaavasti.

Paikallisen GIT-repository luominen

1. Luo Unityn projektikansioon .gitignore-niminen tekstitiedosto. Vie tiedoston sisällöksi seuraava.

# =============== #
# Unity generated #
# =============== #
Temp/
Obj/
UnityGenerated/
Library/

# ===================================== #
# Visual Studio / MonoDevelop generated #
# ===================================== #
ExportedObj/
*.svd
*.userprefs
*.csproj
*.pidb
*.suo
*.sln
*.user
*.unityproj
*.booproj

# ============ #
# OS generated #
# ============ #
.DS_Store
.DS_Store?
._*
.Spotlight-V100
.Trashes
Icon?
ehthumbs.db
Thumbs.db

 

2. Varmista Unityn valikosta Project Settings --> Editor että a) Version Control arvona on Visible Metafiles tai Hidden Metafiles b) Asset Serialization arvona on Force Text 3. Valitse SourceTreessa Clone/New --> Create New Repository ja aseta Destination Path -arvoksi Unity-projektin hakemisto. Valitse Create.

3. Kun uusi projekti avautuu, laita rasti Unstaged files -ruutuun. Kaikki projektin tiedostot siirtyvät tällöin versionhallinnan alaisiksi. Muista tätä ennen sulkea Unity, jotta UnityLockfile ei jumita SourceTreetä!

4. Kirjoita commit message -kohtaan haluamasi kommitointikommentti ja klikkaa Commit-painiketta. Projekti on viety paikalliseen GIT-repositoryyn.

GIT remote repository lisääminen paikalliseen repositoryyn

1. Valitse ylävalikosta Repository --> Repository Settings ja paina Add. Syötä URL/Path kohtaan gitlabiin luomasi projektin HTTP-polku (saat tämän kopioitua gitlabin http-kohdasta).

2. Kun uusi remote on luotu valitse se ja Push. Valitse Master branck ja ok. Paikallisen repository sisältö viedään nyt central repositoryyn.