Apache - tehtäviä 19.8.2010

Apache - tehtäviä 2, konfigurointi

Vastaukset seuraaviin kysymyksiin löytyvät mm. dokumentista http://httpd.apache.org/docs/2.2/configuring.html

  1. Miten Apachen konfigurointi tapahtuu?
  2. Mitkä ovat oletusarvoiset konfiguraatiotiedostojen nimet?
  3. Minkälainen on konfiguraatiotiedostojen syntaksi?
  4. Selvitä mikä on Apachen käsitteissä moduuli ja mitä moduuleja asentamassasi Apachessa on käytössä.

Apache - tehtäviä 3, lokitiedostot

Vastaukset seuraaviin kysymyksiin löytyvät mm. dokumentista http://httpd.apache.org/docs/2.2/logs.html

  1. Minkä nimisiä ovat Apachen kaksi pääasiallista lokitiedostoa?
  2. Selvitä missä kyseiset lokitiedostot sijaitsevat työasemallasi.
  3. Mitä kaikkea virhelokin yhdeltä riviltä saadaan selville? Poimi esimerkkirivi työasemasi Apachen virhelokista.
  4. Mitä kaikkea kävijälokin yhdeltä riviltä saadaan selville? Poimi esimerkkirivi työasemasi Apachen kävijälokista.
  5. Mitä lokien analysointiohjelmia tiedät tai löydät webistä?