Web-ohjelmointi, harjoituksia

1. Luo omaan tietokantaskeemaasi taulu kieli, jossa ovat sarakkeet id ja nimi. Id on numeerinen (kokonaisluku) ja nimi merkkijono-tyyppinen. Lisää luomaasi tauluun muutama rivi.

2. Toteuta PHP-sivu, jossa otetaan yhteys tietokantaan ja tulostetaan sivulle kaikki kieli-taulusta löytyvät tiedot.

3. Luo Hoover-palvelimella sijaitsevan MySQL-tietokannan omaan skeemaasi taulu nimeltä dvdlevy, jossa ovat sarakkeet nimi (merkkijono), julkaisija (merkkijono), hinta ( desimaaliluku) ja tuotenumero (kokonaisluku).

4. Lisää dvdlevy-tauluun 3 riviä erilaisia dvd:tä. Testaa että rivit tallentuivat.

5. Toteuta PHP-sivu, jossa otetaan yhteys tietokantaan ja tulostetaan sivulle kaikki dvd-taulusta löytyvät tiedot.

6. Toteuta PHP-sivu jossa haetaan drop-down valintalistaan valittaviksi kaikki kieli-taulun sisältämän kielet (nimet).