Web-ohjelmointi

1. Toteuta PHP-sivu, jossa listataan kaikki dvdlevy-taulusta löytyvät dvd-levyt ja
voidaan valita haluttu levy jatkokäsiteltäväksi.

2. Toteuta PHP-sivu, jossa on HTML-lomake jolla käyttäjä pystyy lisäämään
järjestelmään uuden dvdlevyn. Sivun PHP-osuuden täytyy tallentaa lisätty
dvd tietokannan dvdlevy-tauluun.

3. Toteuta PHP-sivu, jossa tehtävässä 1 valitun dvd:n tiedot tuodaan
HTML-lomakkeelle. Käyttäjä voi muokata tietoja ja tallentaa muokatut tiedot
järjestelmään.

4. Lisää sovellukseen vakionavigointi, hyödynnä include-toimintoa ja vältä toisteisuutta.

5. Muuta tietokantayhteyden ottaminen hyödyntämään includea, eli yhteydenotto jää vain yhteen tiedostoon.

6. Muuta 24.8. tehtyä sisäänkirjautumista siten, että jos kirjautuminen onnistuu, siirretään käyttäjä automaattisesti
sivulle jossa listataan kaikki järjestelmästä löytyvät dvd-levyt. Muutoin annetaan virheilmoitus kirjautumisen
epäonnistumisesta (ei erillisellä sivulla, vaan sisäänkirjautumissivulla)

7. Toteuta järjestelmään toiminto jolla käyttäjä voi poistaa haluamansa dvd-levyn kokonaan.