MySQL - tehtäviä 2

MySQL - tehtäviä 2

1. Yritä ottaa yhteys viereisen koneen MySQL-kantaan. Minkä ilmoituksen saat?

2. Etsi Webistä ohje toimenpiteisiin jotka tulee tehdä, jotta MySQL:ään saadaan yhteys myös muualta
kuin palvelimelta jonne kanta on asennettu.

3. Muuta työasemasi MySQL-asetuksia siten, että luomallesi opiskelija-käyttäjälle sallitaan yhteys
mistä tahansa osoitteesta käsin.

4. Testatkaa ristiin vieressä istujan kanssa, että yhteyden otto toiselta koneelta käsin onnistuu.

5. Testatkaa ristiin vieressä istujan kanssa, että HTTP-pyyntö viereisen koneen Apachelle onnistuu.