home HOME

XHTML Tutorial
XHTML HOME
XHTML Introduction
XHTML Why
XHTML v HTML
XHTML Syntax
XHTML DTD
XHTML HowTo
XHTML Validation
XHTML Modules
XHTML Attributes
XHTML Events
XHTML Summary

Quiz/Exam
XHTML Quiz
XHTML Exam

References
XHTML Tag List
XHTML Attributes
XHTML Events
XHTML Colornames
XHTML ASCII
XHTML Entities
XHTML URL Encode
HTTP Messages

Selected Reading
Web Statistics
Web Glossary
Web Hosting
Web Quality

W3Schools Forum

Helping W3Schools

pixels

Johdanto XHTML:ään


XHTML on tiukempi ja siistimpi versio HTML:stä.


Mitä tulee jo osata

Ennen kuin kannattaa aloittaa tämän oppaan lukeminen, tulisi osata seuraavaa:

  • HTML ja Web-sivun toteuttamisen perusteet

Tarvittaessa opiskele ensiksi HTML.


Mitä on XHTML?

  • XHTML tulee sanoista EXtensible HyperText Markup Language
  • XHTML on suunniteltu korvaamaan HTML
  • XHTML on miltei identtinen HTML 4.01 kanssa
  • XXHTML on HTML jolle on lisätty XML säännöstö
  • XHTML on W3C:n suositus

XHTML on W3C:n suositus

XHTML 1.0 tuli W3C suositukseksi tammikuun 26, 2000.

W3C määrittelee XHTML:n olevan HTML:n viimeisin versio. XHTML tulee korvaamaan HTML:n.

W3C viimeisimmät suositukset ovat W3C tutoriaalissa.


Kaikki uudet selaimet tukevat XHTML:ää

XHTML on yhteensopiva HTML 4.01:n kanssa.

Kaikki uudet selaimet tukevat XHTML:ää.


Tästä oppaasta

Tässä oppaassa käsitellään seuraavaa:

  • Miksi tulisi käyttää XHTML:ää
  • XHTML:n syntaksi
  • XHTML:n validointi
  • XHTML:n modularisointi