home HOME

XHTML Tutorial
XHTML HOME
XHTML Introduction
XHTML Why
XHTML v HTML
XHTML Syntax
XHTML DTD
XHTML HowTo
XHTML Validation
XHTML Modules
XHTML Attributes
XHTML Events
XHTML Summary

Quiz/Exam
XHTML Quiz
XHTML Exam

References
XHTML Tag List
XHTML Attributes
XHTML Events
XHTML Colornames
XHTML ASCII
XHTML Entities
XHTML URL Encode
HTTP Messages

Selected Reading
Web Statistics
Web Glossary
Web Hosting
Web Quality

W3Schools Forum

Helping W3Schools

pixels

XHTML - Miksi?


XHTML on HTML: ja XML:n (EXtensible Markup Language) yhdistelmä.

XHTML sisältää kaikki HTML 4.01 elementit XML:n syntaksillä höystettynä.


Miksi XHTML?

Kurssi tässä vaiheessa moni Webistä löytyvä sivu aletaan tulkita "huonolla HTML:llä" tehdyksi.

Sueraava HTML-lähdekoodi toimii selaimessa tarkasteltuna hyvin vaikka se ei noudatakaan HTML:n sääntöjä:

<html>  
<head>
<title>This is bad HTML</title>
<body>
<h1>Bad HTML
</body>

XML on merkintäkieli jossa kaikkien merkintöjen täytyy olla oikein tehtyjä. Lopputuloksena saadaan "hyvin muotoiltuja" dokumentteja.

XML suunniteltiin kuvaamaan sisältöä ja HTML suunniteltiin esittämään sisältö. 

Nykyään tarjolla on eri tavoin toteutettuja selaimia: "perinteisiä" työasemaselaimia, kännyköiden selaimia ja kämmentietokoneiden selaimia. Viimemmäksi mainitut selaimet eivät ole kyllin tehokkaita pystyäkseen esittämään "huonoa HTML:ää".

Yhdistämällä HTML:n ja XML:n vahvuudet saadaan muotoilukieli joka on hyödyllinen sekä nykyisin että tulevaisuudessa: XHTML.

XHTML-sivuja voidaan lukea kaikilla XML:ää tukevilla laitteilla JA odotettaessa XML-tukea kaikkiin selaimiin mahdollistaa XHTML tavan kirjoittaa "hyvin muotoiltuja" dokumentteja jo nyt ja vieläpä niin, että niitä ymmärtävät myös XML:ää tukemattomat selaimet!